5+1 zdarma (kup 6, zaplať 5) na vybrané příze Woody 5 mm! A navíc s dopravou zdarma ❤️

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „Soutěž o tablet s Dřevěným světem online“ (dále jen „soutěž“)

I. Soutěž pořádá:

společnost Dřevěný svět online, s.r.o.
se sídlem: Salašská 146, 687 06 Velehrad
IČ: 10780238
DIČ: CZ10780238
(dále jen „pořadatel“)

II. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.1.2024 do 31. 1. 2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sítě Facebook (www.facebook.com/drevenysvetonline/) a Instagram (www.instagram.com/drevenysvetonline) Pořadatel o soutěži informoval prostřednictvím facebookového a instagramového postu uveřejněného dne 1.1.2024.

III. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků.

Soutěžící musí mít vytvořený osobní Facebookový nebo Instagramový profil na své jméno a sledovat stránku Dřevěný svět online (případně tak učinit před soutěžením tím, že dá “like” (“to se mi líbí”).

Soutěžící musí být registrovaný v e-shopu www.drevenysvet.online a v daném období mít vytvořenou objednávku za minimálně 2.000 Kč, případně €100. Objednávka musí být řádně zaplacena. Objednávka nesmí být stornována a ani vrácena v zákonné 14-denní lhůtě, a to ani částečně.

Do soutěže se zájemce zapojí objednáním v e-shopu a vložením komentáře s označením tří přátel pod facebookovým postem na následující adrese: www.facebook.com/drevenysvetonline.

Komentáře mohou soutěžící psát během soutěžního období, nejpozději do 31.1.2024 včetně. Komentáře uveřejněné po tomto datu nebudou zahrnuty do slosování. Objednávky učiněné po 31.1.2024 nebudou do soutěže zahrnuty.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit maximálně jednou.

IV. Výhra v soutěži a určení výherce

V soutěži se hraje o tablet SAMSUNG GALAXY TAB A8 LTE (dále jen „výhra“).

Výherce bude vybrán formou losování. Losovat se bude pouze z objednávek, splňujících všechny podmínky. Soutěž může mít pouze jednoho výherce.

V. Oznámení o výhře a její předání

O své výhře bude výherce informován prostřednictvím emailu, kterým je registrován v e-shopu a který je u dané objednávky, a to do tří pracovních dnů od skončení soutěže.

Součástí informace o výhře bude ze strany pořadatele žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručení výhry). Výherce je povinen zaslat prostřednictvím emailu požadované kontaktní údaje do 5 pracovních dnů. V případě, že výherce nesplní výše uvedenou podmínku, jeho nárok na výhru zaniká a výhra bude převedena do další soutěže.

Distribuci výhry zajišťuje pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře.

V případě, že se pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme výhru, zaniká výherci v plné míře nárok na tuto výhru. 

VI. Zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje soutěžících v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pořadatel bude tyto osobní údaje soutěžících zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, a to max. po dobu 3 měsíců od skončení doby konání soutěže.

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě pro pořadatelské a marketingové účely soutěže.

Soutěžící může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu eshop@drevenysvet.online. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu soutěžícího, včetně ztráty nároku na výhru.

VII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Výherce nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Výhru nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Pořadatel nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry v případě změny korespondenční adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel zároveň nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry z důvodů, za které je odpovědný výherce.

Výhru není možné reklamovat. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání nebo obcházení pravidel.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.drevenysvet.online/pravidla